• مجموعه کارگاه های نرم افزاری آبان 95 در مرکز رشد دانشگاه صنعتی امیرکبیر

  شرکت نور صنعت پارس در مرکز رشد و فناوریهای پیشرفته دانشگاه صنعتی امیر کبیر، کارگاه های نرم افزارهای تخصصی به

  ادامه ...
 • کارگاه آموزشی Mathematica - کنفرانس فیزیک ریاضی ایران

  کارگاه آموزشی Mathematica - کنفرانس فیزیک ریاضی ایران

  به اطلاع می‌رساند، کارگاه آموزشی شبیه‌سازی با نرم‌افزار Mathematica همزمان با کنفرانس فیزیک ریاضی ایران در دانشگاه صنعتی قم برگزار

  ادامه ...
 • کارگاه آموزشی Siesta - کنفرانس فیزیک ریاضی

  کارگاه آموزشی Siesta - کنفرانس فیزیک ریاضی

  به اطلاع می‌رساند، کارگاه آموزشی شبیه‌سازی با نرم‌افزار Siesta همزمان با کنفرانس فیزیک ریاضی ایران در دانشگاه صنعتی قم برگزار

  ادامه ...
 • کارگاه آموزشی Quantum Spresso - کنفرانس فیزیک ریاضی ایران

  کارگاه آموزشی Quantum Spresso - کنفرانس فیزیک ریاضی ایران

  به اطلاع می‌رساند، کارگاه آموزشی شبیه‌سازی با نرم‌افزار Quantum Spresso همزمان با کنفرانس فیزیک ریاضی ایران در دانشگاه صنعتی قم

  ادامه ...
 • کارگاه آموزشی MAPLE - کنفرانس فیزیک ریاضی ایران

  کارگاه آموزشی MAPLE - کنفرانس فیزیک ریاضی ایران

   

  به اطلاع می‌رساند، کارگاه آموزشی شبیه‌سازی با نرم‌افزار Maple همزمان با کنفرانس فیزیک ریاضی ایران در دانشگاه صنعتی قم

  ادامه ...
 • کارگاه آموزشی COMSOL - کنفرانس فیزیک ریاضی ایران

  کارگاه آموزشی COMSOL - کنفرانس فیزیک ریاضی ایران

  به اطلاع می‌رساند، کارگاه آموزشی شبیه‌سازی با نرم‌افزار COMSOL همزمان با کنفرانس فیزیک ریاضی ایران در دانشگاه صنعتی قم برگزار

  ادامه ...
 • کارگاه آموزشی LAMMPS - کنفرانس فیزیک ریاضی ایران

  کارگاه آموزشی LAMMPS - کنفرانس فیزیک ریاضی ایران

  به اطلاع می‌رساند، کارگاه آموزشی شبیه‌سازی با LAMMPS همزمان با کنفرانس فیزیک ریاضی ایران در دانشگاه صنعتی قم برگزار می‌گردد.

  ادامه ...
 • کارگاه کامسول - دانشگاه علوم پزشکی تهران - ۱۳، ۱۴ و ۱۵ شهریور ۱۳۹۵

  کارگاه کامسول - دانشگاه علوم پزشکی تهران - ۱۳، ۱۴ و ۱۵ شهریور ۱۳۹۵

  به اطلاع می‌رساند، کارگاه ۳ روزه شبیه‌سازی پدیده‌ها و افزاره‌های فیزیک و مهندسی پزشکی با نرم‌افزار کامسول (Comsol Multiphysics) به همت

  ادامه ...
 • کارگاه آشنایی با نرم‌افزار کامسول - دانشگاه صنعتی شریف - 13 امرداد 1395

  کارگاه آشنایی با نرم‌افزار کامسول - دانشگاه صنعتی شریف - 13 امرداد 1395

  به اطلاع می‌رساند، کارگاه آشنایی و معرفی نرم‌افزار کامسول (Comsol) در دانشگاه صنعتی شریف برگزار می‌شود.

  زمان برگزاری: چهارشنبه 13

  ادامه ...
 • کارگاه تجربی معرفی، ساخت و مشخصه‌یابی سلول‌های خورشیدی ارگانیک - دانشگاه تربیت مدرس - تابستان 95

  کارگاه تجربی معرفی، ساخت و مشخصه‌یابی سلول‌های خورشیدی ارگانیک - دانشگاه تربیت مدرس - تابستان 95

  به اطلاع می‌رساند، کارگاه تجربی معرفی، ساخت و مشخصه‌یابی سلول‌های خورشیدی ارگانیک (آلی) با ظرفیت محدود در دانشگاه تربیت مدرس برگزار

  ادامه ...
 • کارگاه لومریکال - استان فارس - 24 اردیبهشت 1395

  کارگاه لومریکال - استان فارس - 24 اردیبهشت 1395

  به اطلاع می‌رساند، کارگاه آموزشی تخصصی نرم‌افزار لومریکال پیشرفته (Lumerical) در استان فارس برگزار می‌شود.

  زمان برگزاری: جمعه 24 اردیبهشت‌ماه

  ادامه ...
 • کارگاه کامسول - استان فارس - 23 اردیبهشت 1395

  کارگاه کامسول - استان فارس - 23 اردیبهشت 1395

  به اطلاع می‌رساند، کارگاه آموزشی نرم‌افزار کامسول (Comsol) در استان فارس برگزار می‌شود.

  زمان برگزاری: پنج‌شنبه 23 اردیبهشت ماه 1395

  ادامه ...
 • کارگاه کامسول - دانشگاه تربیت مدرس - 13 اسفند 1394

  کارگاه کامسول - دانشگاه تربیت مدرس - 13 اسفند 1394

  به اطلاع می‌رساند، کارگاه آموزشی نرم‌افزار کامسول (Comsol) در دانشگاه تربیت مدرس برگزار می‌شود.

   

  زمان برگزاری: پنج‌شنبه 13 اسفند

  ادامه ...
 • کارگاه لومریکال - دانشگاه صنعتی امیرکبیر - 13 اسفند 1394

  کارگاه لومریکال - دانشگاه صنعتی امیرکبیر - 13 اسفند 1394

  به اطلاع می‌رساند، کارگاه آموزشی تخصصی نرم‌افزار لومریکال پیشرفته (Lumerical) در دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار می‌شود.

   

  زمان برگزاری: پنج‌شنبه

  ادامه ...
 • کارگاه زیمکس - دانشگاه صنعتی امیرکبیر - 13 اسفند 1394

  کارگاه زیمکس - دانشگاه صنعتی امیرکبیر - 13 اسفند 1394

  به اطلاع می‌رساند، کارگاه آموزشی مقدماتی نرم‌افزار طراحی اپتیکی زیمکس (Zemax) در دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار می‌شود.

   

  زمان برگزاری:

  ادامه ...
 • کارگاه تجربی معرفی، ساخت و مشخصه‌یابی سلول‌های خورشیدی ارگانیک - دانشگاه تربیت مدرس - 5 اسفند 1394

  کارگاه تجربی معرفی، ساخت و مشخصه‌یابی سلول‌های خورشیدی ارگانیک - دانشگاه تربیت مدرس - 5 اسفند 1394

  به اطلاع می‌رساند، کارگاه تجربی معرفی، ساخت و مشخصه‌یابی سلول‌های خورشیدی ارگانیک (آلی) با ظرفیت محدود در دانشگاه تربیت مدرس برگزار

  ادامه ...
 • کارگاه لومریکال - دانشگاه شهید بهشتی - 3 اسفند 1394

  کارگاه لومریکال - دانشگاه شهید بهشتی - 3 اسفند 1394

  به اطلاع می‌رساند، کارگاه آموزشی تخصصی نرم‌افزار لومریکال پیشرفته (Lumerical) در دانشگاه شهید بهشتی برگزار می‌شود.

   

  زمان برگزاری: دوشنبه

  ادامه ...
 • کارگاه آپتی‌سیستم - دانشگاه تربیت مدرس - 29 بهمن 1394

  کارگاه آپتی‌سیستم - دانشگاه تربیت مدرس - 29 بهمن 1394

  به اطلاع می‌رساند، کارگاه آموزشی شبیه‌سازی سامانه‌های مخابرات نوری با نرم‌افزار آپتی‌سیستم (OptiSystem) در دانشگاه تربیت مدرس برگزار می‌شود.

   

  ادامه ...
 • کارگاه تجربی معرفی، ساخت و مشخصه‌یابی سلول‌های خورشیدی ارگانیک - دانشگاه تربیت مدرس - 28 بهمن 1394

  کارگاه تجربی معرفی، ساخت و مشخصه‌یابی سلول‌های خورشیدی ارگانیک - دانشگاه تربیت مدرس - 28 بهمن 1394

  به اطلاع می‌رساند، کارگاه تجربی معرفی، ساخت و مشخصه‌یابی سلول‌های خورشیدی ارگانیک (آلی) با ظرفیت محدود در دانشگاه تربیت مدرس برگزار

  ادامه ...
 • کارگاه آرسافت - قطب الکترونیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر - 15 بهمن 1394

  کارگاه آرسافت - قطب الکترونیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر - 15 بهمن 1394

  به اطلاع می‌رساند، کارگاه آموزشی نرم‌افزار آر سافت (RSoft) در دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار می‌شود.

   

  زمان برگزاری: پنج‌شنبه 15

  ادامه ...
 • کارگاه لومریکال (FDTD) - پارک علم و فن‌آوری مدرس - 26 آذر 1394

  کارگاه لومریکال (FDTD) - پارک علم و فن‌آوری مدرس - 26 آذر 1394

  کارگاه آموزشی شبیه‌سازی در FDTD LUMERICAL

  زمان برگزاری: پنجشنبه 26 آذر ماه 1394

  ساعت برگزاری:‌ 17 – 9

  مکان برگزاری:

  ادامه ...
 • کارگاه کامسول - دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی - 28 آبان 1394

  کارگاه کامسول - دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی - 28 آبان 1394

  کارگاه آشنایی با شبیه‌سازی در کامسول، دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

   

  زمان برگزاری: پنجشنبه 28 آبان ماه 1394

  ساعت برگزاری:‌

  ادامه ...
 • کارگاه سیلواکو - قطب الکترونیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر - 28 آبان 1394

  کارگاه سیلواکو - قطب الکترونیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر - 28 آبان 1394

  کارگاه آموزشی نرم‌افزار سیلواکو (Silvaco)، قطب الکترونیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر

   

  زمان برگزاری: پنجشنبه 28 آبان ماه 1394

  ساعت برگزاری:‌

  ادامه ...
 • کارگاه آپتی‌سیستم - قطب الکترونیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر - 21 آبان 1394

  کارگاه آپتی‌سیستم - قطب الکترونیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر - 21 آبان 1394

  کارگاه آموزشی اپتی‌سیستم (OptiSystem)، قطب الکترونیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر

   

  زمان برگزاری: پنجشنبه 21 آبان ماه 1394

  ساعت برگزاری:‌ 17

  ادامه ...
 • کارگاه لومریکال (FDTD) - قطب الکترونیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر - 14 آبان 1394

  کارگاه لومریکال (FDTD) - قطب الکترونیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر - 14 آبان 1394

  کارگاه آموزشی لومریکال (FDTD Lumerical)، قطب الکترونیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر

   

  زمان برگزاری: پنجشنبه 14 آبان ماه 1394

  ساعت برگزاری:‌ 17

  ادامه ...
 • کارگاه کامسول - قطب الکترونیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر - 7 آبان 1394

  کارگاه کامسول - قطب الکترونیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر - 7 آبان 1394

  کارگاه آموزشی کامسول (Comsol MultiPhysics)، قطب الکترونیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر

   

  زمان برگزاری: پنجشنبه 7 آبان ماه 1394

  ساعت برگزاری:‌

  ادامه ...
 • کارگاه سیلواکو (Silvaco) جهاد دانشگاهی دانشگاه تربیت مدرس - 6 خرداد 1394

  کارگاه سیلواکو (Silvaco) جهاد دانشگاهی دانشگاه تربیت مدرس - 6 خرداد 1394

  کارگاه آموزشی طراحی و شبیه‌سازی نانو ابزارهای الکترونیک نوری و نیمه‌­هادی با استفاده از نرم افزار Silvaco، جهاد دانشگاهی واحد

  ادامه ...
 • کارگاه کامسول - دومین همایش ملی و کارگاه های تخصصی علوم و فناوری نانو - 31 اردیبهشت 1394

  کارگاه کامسول - دومین همایش ملی و کارگاه های تخصصی علوم و فناوری نانو - 31 اردیبهشت 1394

  کارگاه آموزشی شبيه‌سازی ادوات نانوساختار با استفاده از نرم افزار کامسول، دومین همایش ملی و کارگاه های تخصصی علوم و

  ادامه ...
 • کارگاه کامسول - جهاد دانشگاهی واحد تربیت مدرس - 27 فروردین 1394

  کارگاه کامسول - جهاد دانشگاهی واحد تربیت مدرس - 27 فروردین 1394

  کارگاه آموزشی شبيه‌سازی ادوات نانوساختار با استفاده از نرم افزار Comsol، جهاد دانشگاهی واحد تربیت مدرس.

   

  زمان برگزاری : پنج‌شنبه

  ادامه ...
 • کارگاه کامسول - صنایع ذوب آهن اصفهان، ۶ و ۷ اسفند ماه ۱۳۹۴

  کارگاه کامسول - صنایع ذوب آهن اصفهان، ۶ و ۷ اسفند ماه ۱۳۹۴

  کارگاه آموزشی شبيه‌سازی سیالات مغناطیسی به منظور کاربرد در صنایع ذوب آهن با استفاده از نرم افزار Comsol

   

  زمان

  ادامه ...
 • کارگاه شبيه سازی با استفاده از نرم افزار کامسول - کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران - 22 دی 1393

  کارگاه شبيه سازی با استفاده از نرم افزار کامسول - کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران - 22 دی 1393

  کارگاه آموزشی شبيه‌سازی ادوات نوری و الکترومغناطیسی با استفاده از نرم افزار Comsol

   

  زمان برگزاری: یک‌شنبه 22 دی ماه

  ادامه ...
 • کارگاه شبيه سازی با استفاده از نرم افزار کامسول - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز - 11 دی 1393

  کارگاه شبيه سازی با استفاده از نرم افزار کامسول - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز - 11 دی 1393

  کارگاه آموزشی شبيه‌سازی ادوات نانوساختار در مهندسی برق با استفاده از نرم افزار Comsol

   

  زمان برگزاری : پنج‌شنبه 11 دی

  ادامه ...
 • کارگاه سیلواکو (Silvaco) - جهاد دانشگاهی دانشگاه تربیت مدرس - 26 آذر 1393

  کارگاه سیلواکو (Silvaco) - جهاد دانشگاهی دانشگاه تربیت مدرس - 26 آذر 1393

  کارگاه آموزشی طراحی و شبیه‌سازی نانو ابزارهای الکترونیک نوری و نیمه‌­هادی با استفاده از نرم افزار سیلواکو، جهاد دانشگاهی واحد

  ادامه ...
 • کارگاه لومریکال - جهاد دانشگاهی واحد تربیت مدرس - 29 آبان 1393

  کارگاه لومریکال - جهاد دانشگاهی واحد تربیت مدرس - 29 آبان 1393

  کارگاه آموزشی شبيه‌سازی ادوات نانوساختار با استفاده از نرم افزار Lumerical FDTD، جهاد دانشگاهی واحد تربیت مدرس.

   

  زمان برگزاری : پنج‌شنبه

  ادامه ...
 • کارگاه کامسول - جهاد دانشگاهی واحد تربیت مدرس - 28 آبان 1393

  کارگاه کامسول - جهاد دانشگاهی واحد تربیت مدرس - 28 آبان 1393

  کارگاه آموزشی شبيه‌سازی ادوات نانوساختار با استفاده از نرم افزار Comsol، با همکاری جهاد دانشگاهی واحد تربیت مدرس.

   

  زمان

  ادامه ...
 • کارگاه کامسول - جهاد دانشگاهی واحد تربیت مدرس - 25 مرداد 1393

  کارگاه کامسول - جهاد دانشگاهی واحد تربیت مدرس - 25 مرداد 1393

  کارگاه آموزشی شبيه‌سازی ادوات نانوساختار با استفاده از نرم افزار Comsol، جهاد دانشگاهی واحد تربیت مدرس.

   

  زمان برگزاری : چهار

  ادامه ...
 • کارگاه کامسول - مرکز تحقیقات نانو فناوری شهید چمران - 23 و 24 مرداد 1393

  کارگاه کامسول - مرکز تحقیقات نانو فناوری شهید چمران - 23 و 24 مرداد 1393

  کارگاه آموزشی نرم افزار محاسباتی کامسول (COMSOL)، مرکز تحقیقات نانو فناوری شهید چمران

   

  به مدت دو روز، صبح و

  ادامه ...
 • کارگاه سیلواکو (Silvaco) - جهاد دانشگاهی دانشگاه تربیت مدرس - 22 مرداد 1393

  کارگاه سیلواکو (Silvaco) - جهاد دانشگاهی دانشگاه تربیت مدرس - 22 مرداد 1393

  کارگاه آموزشی طراحی و شبیه‌سازی نانو ابزارهای الکترونیک نوری و نیمه‌هادی با استفاده از نرم افزار سیلواکو، با همکاری جهاد

  ادامه ...
 • کارگاه کامسول - جهاد دانشگاهی واحد تربیت مدرس - 15 مرداد 1393

  کارگاه کامسول - جهاد دانشگاهی واحد تربیت مدرس - 15 مرداد 1393

  کارگاه آموزشی شبيه‌سازی ادوات نانوساختار با استفاده از نرم افزار Comsol، جهاد دانشگاهی واحد تربیت مدرس.

   

  زمان برگزاری : چهار

  ادامه ...
 • کارگاه سیلواکو (Silvaco) - جهاد دانشگاهی دانشگاه تربیت مدرس - 7 اسفند 1392

  کارگاه سیلواکو (Silvaco) - جهاد دانشگاهی دانشگاه تربیت مدرس - 7 اسفند 1392

  کارگاه آموزشی طراحی و شبیه‌سازی نانو ابزارهای الکترونیک نوری و نیمه‌­هادی با استفاده از نرم‌افزار Silvaco، جهاد دانشگاهی واحد تربیت

  ادامه ...
 • 1