بسته نرم افزاری لومریکال

بسته نرم افزاری لومریکال ابزاری توانمند برای طراحی و شبیه‌سازی افزاره‌های نوری و الکترونیکی است که قابلیت شبیه‌سازی دو بعدی و سه بعدی را دارا است. این نرم افزار از چهار زیر نرم افزار تشکیل شده است.

این مجموعه توسط دکتر سقایی گرداوری شده است و شامل موارد زیر است.

آموزش کاربردی نرم افزارهای
آموزش نرم افزار MODE Solution
آموزش نرم افزار  FDTD 
آموزش نرم افزار Interconnect
آموزش نرم افزار Device 
     

برای اطلاعات بیشتر و خرید بسته به لینک مراجعه نمایید.

حل معادله شرودینگر برای ذره در جعبه یک بعدی با کامسول

ذره در جعبه کوانتومی، جزء اولین مثال‌هایی است که در درس فیزیک کوانتومی بررسی می‌شود. اما جالب است بدانید که این مثال می‌تواند به عنوان تقریبی از سامانه‌های پیچیده مانند انواع چاه‌های کوانتومی، نانوساختارهای فلزی و ... در نظر گرفته شود. 

 

حل معادله شرودینگر برای ذره در جعبه یک بعدی با کامسول
500000ریال
بیش‌تر ...