کیس تمام فلزی دیود لیزر به همراه لنز شیشه ای - ابعاد 12x35mm

87500ریال

کیس تمام فلزی دیود لیزر به همراه لنز شیشه ای - ابعاد 12x45mm

82500ریال

کیس تمام فلزی دیود لیزر وات بالا به همراه لنز - ابعاد 18x45mm

178000ریال