عینک لیزر CO2

 عینک CO2 

این عینک در گستره وسیعی از طول موج ها قابل استفاده است و مناسب کسانی است که مدت زمان کوتاهی با لیزر و یا LED پرنور کار میکنند.

      
 این عینک دارای گواهینامه CE بوده و برای لیزر گازی CO2 میباشد.   
این عینک برای لیزر گازی CO2 میباشد.