کیت لیزر پیشرفته

 

 

کیت پیشرفته لیزر حالت جامد و نیمرسانا به منظور آموزش لیزرهای حالت جامد و نیمرسانا و استفاده از آن در تحقیقات طراحی و ساخته شده است. این مجموعه شامل دو خانواده لیزری میباشد: 1.لیزر نیمرسانا(لیزر دیود) 2.لیزر حالت جامد، که مشخصات هرکدام در جدول زیر آمده است: 

 

جدول 1: مشخصات لیزر دیودی

توان بیشینه

نوع لیزر

طول موج (نانومتر)

5 وات

پیوسته

808

 

 

جدول 2: مشخصات لیزر هارمونیک اول ND:YAG

نوع Q-Switch

انرژی متوسط هر پالس

پهنای پالس

توان بیشینه

نوع لیزر

طول موج(نانومتر)

جاذب اشباع پذیر

100 میکرو ژول

3 نانو ثانیه

300 میلی وات

پالسی

1064

 

                  شکل 2: نمایی از پالس لیزر حالت جامد 1

                                                                                                                                                                       

جدول 3: مشخصات لیزر هارمونیک دوم ND:YAG

انرژی متوسط هر پالس

پهنای پالس

توان بیشینه

نوع لیزر

طول موج (نانومتر)

30 میکرو ژول

3 نانو ثانیه

100 میلی وات

پالسی

532

 

این لیزر دیودی با طول موج 808 نانومتر جهت منبع پمپاژ لیزرهای حالت جامد ND:YAG استفاده شده است، زیرا بیشترین جذب ماده فعال ND:YAG در طول موج 808 نانومتر میباشد. تولید هارمونیک دوم در این کیت لیزری از نوع خارج از گاواک بوده و یا استفاده از کریستال غیر خطی KTP صورت میگیرد. از آنجایی که ابن کیت با هدف آموزش، طراحی و ساخته شده، کلیه مراحل از نحوه تنظیم اپتیکی، موازی کردن نور واگرای دیود، متمرکز کردن نور و هدایت آن جهت پمپاژ درون رزوناتور تا ایجاد هارمونیک دوم را خود کاربران انجام میدهد تا در نهایت به بیشترین انرژی رسیده و پهنای پالس مناسب را ایجاد کند.

برخی از آزمایش های مهم که میتوان با این کیت انجام داد:

1.مشخصه یابی لیزر دیود

2.موازی کردن نور واگرای لیزر دیود

3.متمرکز کزدن نور دمش لیزر هارمونیک اول ND:YAG

4.اندازه گیری پهنای پالس لیزر هارمونیک اول و دوم ND:YAG

5.اندازه گیری توان و میانگین انرژی هر پالس لیزر

6.محاسبه بهره دمش به لیزر

 

مراحل راه اندازی و لیزر گرفتن از این کیت به شرح زیر است:

 

1.روشن کردن دیود لیزر و افزایش تدریجی جریان آن و نیز مشاهده نور واگرای لیزر توسط کارت IR

 

 

2.موازی کردن نور واگرای تند لیزر دیود با استفاده از لنز استوانه ای با فاصله کانونی مشخص

 

3. موازی کردن نور واگرای کند لیزر دیود با استفاده از لنز استوانه ای 2.موازی کردن نور واگرای تند لیزر دیود با استفاده از لنز استوانه ای با فاصله کانونی مشخص

 

4.متمرکز کردن نور با استفاده از لنز کروی روی کارت IR برای پیدا کردن نقطه کانونی لنز کروی 

  

 

5.تغییر دادن همزمان هردو مانت انتهایی نگهدارنده کریستال KTP و کریستال ND-YAG/CR_YAG جهت مشاهده نور سبز. 

با مشاهده نور سبز مشخص میگردد که نور 1064nm پالسی نیز تشکییل شده است.

   برای سفارش این محصول تماس بگیرید