لیزر خوش آمدگویی

لیزر خوش آمد گویی در فروشگاه ها، نمایشگاه ها و مراکز تجاری برای خوش آمدگویی و جلب توجه بازدیدکنندگان و مشتریان مورد استفاده قرار گیرد.