ماژول خنک کننده الکتریکی لیزر (TEC)

 

The OptoTEC OT Series is a miniature thermoelectric cooler. This product series is primarily used in applications to stabilize the temperature of sensitive optical components in telecom and photonics industries. The OptoTEC OT product line is available in multiple configurations and surface finishing options. Assembled with Bismuth Telluride semiconductor material and thermally conductive Aluminum Oxide ceramics, the OptoTEC OT Series is designed for lower current and lower heat-pumping applications. Thermoelectric cooling uses the Peltier effect to create a heat flux at the junction of two different types of materials

 

 OptoTEC  یک خنک کننده ترموالکتریک مینیاتوری است.

این سری محصولات در درجه اول در کاربردها برای تثبیت دمای اجزای نوری حساس در صنایع مخابراتی و فوتونیک مورد استفاده قرار می گیرند.

خط تولید OptoTEC OT با پیکربندی های  متعدد و نهایت تراز ها انجام می شود. 

از نظر حرارتی  سری OptoTEC OT برای برنامه های پمپ حرارتی جریان کم و پایین تر طراحی شده است.

در این خنک کننده حرارتی از اثر Peltier برای ایجاد یک شار گرما در محل اتصال دو نوع مواد مختلف استفاده می شود.

این پلتیر ها در سایز ها و ولتاژهاو جریان های مختلف  در جدول زیر موجود است

 

                   

 

 

20x20 mm NST03106
20x30 mm NST04703
20x40 mm NST06304
23x23 mm NST07104
25x25 mm NST04903
30x30 mm NST07104
40x40 mm NST12704
40x40 mm NST12706

                                                                   

سفارش این محصول