دستکش لیزری

این دستکش ها عموما برای نمایش لیزری روی استیج استفاده میشوند.

روی این دستکش ها چند لیزر تعبیه شده است که قابلیت شارژ دارند. معمولا بازدهی شارژ 2 الی 3 ساعت است.

همچنین سایز این دستکش ها قابل تنظیم است.