عینک لیزر IPL

 

این عینک در گستره وسیعی از طول موج ها قابل استفاده است و مناسب کسانی است که مدت زمان کوتاهی با لیزر و یا LED پرنور کار میکنند.  

این عینک برای بیماران در هنگام استفاده از لیزرهای حذف موهای زاید، IPL و یا برخی لیزرهای فیزیوتراپی استفاده میشود.

     

این عینک برای بیماران در هنگام استفاده از لیزرهای حدف موهای زاید، IPL و یا برخی لیزرهای فیزیوتراپی استفاده میشود.

      

 

این عینک برای پزشک در هنگام استفاده از لیزرهای حذف موهای زاید، IPL و یا  برخی لیزرهای فیزیوتراپی استفاده میشود. البته  برای بیماران نیز قابل استفاده است.