معرفی نرم‌افزار کامسول

نرم‌افزار کامسول مجموعه کامل شبیه‌سازی چند فیزیکی است که قادر به حل معادلات دیفرانسیل جزئی (PDE) و کامل (ODE) برای تحلیل و بررسی رفتار سیستم‌های خطی و غیر خطی به روش المان محدود (FEM) در فضاهای یک، دو و سه بعدی است.

 

بیش‌تر ...

معرفی ماژول AC/DC در کامسول

ماژول AC/DC برای شبیه سازی میدان های الکتریکی، مغناطیسی و الکترومغناطیسی در حالت ایستا یا کند تغییر (ادواتی با ابعاد در حدود بیشتر از یک دهم طول موج امواج الکترومغناطیسی) جهت طراحی و بهینه سازی انواع ادوات الکترومغناطیسی از قبیل خازن، القاگر، سیم پیچ، موتور الکتریکی، محرک و سنسور‌ استفاده می‌شود.

 

شبیه‌سازی میدان مغناطیسی اطراف یک آهنربا با کامسول

بیش‌تر ...

معرفی ماژول Radio Frequency در کامسول

 

ماژول فرکانس رادیویی در کامسول، ابزاری برای طراحی و شبیه‌سازی ادوات نوری در ناحیه میکروموج، فروسرخ، مرئی و فرابنفش است. با ماژول RF می‌توان ادوات اپتیکی، فوتونیکی و الکترونیک نوری را طراحی و شبیه‌سازی کرد. این ماژول کامسول با حل معادلات انتشار موج در فضا، قادر به بدست آوردن خواص و بررسی تغییرات متغیر‌های الکترومغناطیسی محیط از قبیل میدان الکتریکی، عبور، بازتاب، امپدانس، ضریب کیفیت (Q-Factors)، پارامترهای ماتریس پراکندگی (S-parameters)، اتلاف توان و ... است.

 شبیه سازی آنتن نیم کروی با کامسول

بیش‌تر ...

چند مثال از کاربردهای نرم‌افزار کامسول در پزشکی

به کمک نرم‌افزار کامسول می‌توان فرایندهای بیولوژیکی در بدن موجودات زنده، تجهیزات پزشکی، پاسخ نسبت به محرک‌های فیزیکی، اثرات میدان‌های الکتیریکی و مغناطیسی و الکترومغناطیسی و ... را شبیه‌سازی کرد. در ادامه به چند مورد از موارد متعددی که در چند سال اخیر توسط این نرم‌افزار شبیه‌سازی شده است اشاره می‌شود.

 اندرکنش ساختار با مايع، در شبکه ای از رگ های خونی

بیش‌تر ...

شبیه سازی سلول خورشیدی لایه نازک با استفاده از نرم افزار سیلواکو (Silvaco)

در سلول های خورشیدی تک پیوندی یا چند پیوندی، با قرار گرفتن نیمه هادی‌های نوع  n در کنار نیمه هادی نوع p   اتصال پیوندی p-n تشکیل می‌شود. در این حالت، الکترون‌ها از سمت ناحیه n  به سمت نیمه هادی نوع p رفته و حفره‌ها نیز در جهت عکس حرکت الکترون‌ها حرکت می‌کنند. در مرز اتصال بین این دو نیمه هادی، ناحیه تخلیه به وجود می‌آید که خالی از حامل های الکتریکی است.

 پیوندگاه pnدر سلول خورشیدی لایه نازک

بیش‌تر ...