بردهای رسبری پای (Rasspbery Board)

 

انواع بردهای رسبریپای و کابلها و متعلقات در جدول زیر آمده  است 

پارت نامبر

عکس

توضیحات

قیمت (ریال)

FRIENLY ARM CAMERA CAM130

           

FRIENLY ARM CAMERA CAM130

30000

Raspberry Pi 4B 4GB

Raspberry Pi 4B 4GB

Raspberry Pi 4B 4GB

2100000 ریال

RASPBERRY PI 4B 1GB

RASPBERRY PI 4B 1GB

RASPBERRY PI 4B 1GB

14058000 ریال

RASPBERRY PI 3B+ E14

RASPBERRY PI 3B+ E14

RASPBERRY PI 3B+ E14

11,000000 ریال

رسپبری پای پیکو RP2040

رسپبری پای پیکو RP2040

Raspberry Pi Pico

2,000000 ریال

CAMERA 5 MP OVA5647

CAMERA 5 MP OVA5647

CAMERA 5 MP OVA5647

1,000000 ریال

RASPBERRY PI 4B 8Gb

RASPBERRY PI 4B 8Gb

RASPBERRY PI 4B 8Gb

26000000ریال00

Raspberry PI 5MP Fisheye Camera

Raspberry PI 5MP Fisheye Camera

Raspberry PI 5MP Fisheye Camera

4000000 ریال

RASPBERRY PI BOX

RASPBERRY PI BOX

RASPBERRY PI BOX

200000 ریال

RASPBERRY PI B+ UK

RASPBERRY PI B+ UK

RASPBERRY PI B+ UK

2000000 ریال

RASPBERRY PI GPIO Extension BOARD

RASPBERRY PI GPIO Extension BOARD

RASPBERRY PI GPIO BOARD

120000 ریال

RASPBERRY B

RASPBERRY B

RASPBERRY BOARD UK

3000000 ریال

Raspberry PI 2 china

Raspberry PI 2 china

Raspberry PI 2 china

2000000 ریال

Wolfson Audio Card for Raspberry Pi

Wolfson Audio Card for Raspberry Pi

WOLFSON AUDIO CARD

2000000 ریال

Capacitive Touch Keypad Designed for Raspberry Pi

Capacitive Touch Keypad Designed for Raspberry Pi

RPI TOUCH KEY

650000 ریال

Dot Matrix Led 8*16 For Raspberry Pi

Dot Matrix Led 8*16 For Raspberry Pi

RPI MATRIX MODULE

650000 ریال

I/O And Relay Board For Raspberry

I/O And Relay Board For Raspberry

RASPBERRY PI FACE

3000000 ریال

Heat Sink For Raspberry PI

Heat Sink For Raspberry PI

RPI Heat Sink

10000 ریال

Raspberry PI IR LED Board

Raspberry PI IR LED Board

Raspberry PI IR LED Board

360000 ریال

Raspberry Pi NoIR Camera V1.3

 

Raspberry Pi NoIR Camera V1.3

Raspberry Pi NoIR Camera V1.3

1,302000 ریال

Raspberry PI 2 UK

Raspberry PI 2 UK

Raspberry PI 2 UK

2,130000 ریال

Raspberry Pi Zero V1.3

Raspberry Pi Zero V1.3

Raspberry Pi Zero

3,560000 ریال

3key Capacitive Touch Keypad

3key Capacitive Touch Keypad

3key Capacitive Touch Keypad

300000 ریال

8key Capacitive Touch Keypad

8key Capacitive Touch Keypad

8key Capacitive Touch Keypad

500000 ریال

RASPBERRY PI 3 E14

RASPBERRY PI 3 E14

RASPBERRY PI 3 E14

15271200ریال

RASPBERRY PI 3B RS

RASPBERRY PI 3B RS

RASPBERRY PI 3B RS

15000000 ریال

Raspberry PI GSM Shield

Raspberry PI GSM Shield

Raspberry PI GSM Shield

1682000 ریال

دوربین دیددرشب باقابلیت تنظیم لنز

دوربین دید در شب با قابلیت تنظیم لنز

دوربین دیددرشب RASPBERRY PIباقابلیت تنظیم لنز

621000 ریال

دوربین دید در شب با زاویه دید باز

دوربین دید در شب با زاویه دید باز

دوربین دیددرشب RASPBERRY PI با زاویه باز

676000 ریال

RASPBERRY PIدوربین دیددرشب بانورمادون قرمز

دوربین دیددرشبRASPBERRY PI بانورمادون قرمز

دوربین دیددرشبRASPBERRY PI بانورمادون قرمز

4,000700 ریال

Raspberry Pi AC Adapter 3A

Raspberry Pi AC Adapter 3A

Raspberry Pi AC Adapter 3A

900000 ریال

قاب رسپری پای

قاب رسپری پای

RASPBERRY PI BOX E14

810100 ریال

RASPBERRY PI BOX OVAL

RASPBERRY PI BOX OVAL

RASPBERRY PI BOX OVAL

300000 ریال

RASPBERRY PI ZERO W

RASPBERRY PI ZERO W

RASPBERRY PI ZERO W

7000000 ریال

USB HUB HAT

USB HUB HAT

USB HUB HAT

1200000 ریال

Raspberry PI Camera 8MP V2

Raspberry PI Camera 8MP V2

Raspberry PI Camera 8MP V2

5,000,000 ریال

RASPBERRY PI NOIR CAMERA V2

Raspberry Pi NoIR Camera V2

Raspberry Pi NoIR Camera V2

6,00000 ریال

Raspberry PI Prototype HAT

Raspberry PI Prototype HAT

Raspberry PI Prototype HAT

ریال20000

RASPBERRY PI BOX E14 COPY

RASPBERRY PI BOX E14 COPY

RASPBERRY PI BOX E14 COPY

ریال30000

Logic Level Converter

Logic Level Converter

Logic Level Converter

ریال200000

Raspberry pi 4 box

Raspberry pi 4 box

Raspberry pi 4 box

100000 ریال

Raspberry Pi 4B 2Gb

Raspberry Pi 4B 2Gb

Raspberry Pi 4B 2Gb

19000000 ریال

RASPBERRY PI 3B+ RS

RASPBERRY PI 3B+ RS

RASPBERRY PI 3B+ RS

12000000 ریال