انواع دیود لیزری

دیودهای لیزری به دو صورت دیودهای لیزری مجزا و ماژول های دیودهای لیزری موجود هستند .که در ماژول های دیودهای لیزری سیستم های الکتریکی و نوری نیز اضافه شده اند. دیود های لیزری ابزارهای نوری ارزان قیمتی با اتصالات p-n هستند که جریان الکتریسیته منبع تحریک آن هاست. از مزیات آن می توان به ابعاد بسیار کوچک، جریان کمتر برای فعال سازی، عملکرد بسیار حساس به تغییرات کوچک جریان، قابلیت استفاده در طیف های نوری بسیار وسیع و ارزان قیمت بودن ان ها اشاره کرد.