جک تنظیم ارتفاع مدل JA-515

مشخصات:

- از جنس آهن آبکاري شده است.

- بدیهی است جک مذکور دقت لازم براي کار اپتیکی را ندارد.

-  قابل استفاده در آزمایشگاههاي اپتیک و شیمی براي کاربرد هاي عمومی را دارا است.

 

 

JA 505

 

 

برای سفارش محصولات تماس بگیرید.