همکاری و اجرای پروژه‌های صنعتی و تحقیقاتی

گروه نور صنعت پارس با اتکا بر بیش از یک دهه سابقه در اجرا و همکاری در انجام پروژهای صنعتی و پژوهشی در حوزه‌های اپتیک، فوتونیک و فناوری‌های نوین، و با برخورداری از پرسنل مجرب و متخصص، آمادگی خود را جهت اجرا، همکاری و مشارکت در پروژه‌های صنعتی و پژوهشی اعلام می‌دارد.

 

به طور معمول، روال کاری از ثبت درخواست تا نهایی شدن پروژه به شرح زیر است:

پس از بررسی مقدماتی در گروه تخصصی مربوط به موضوع ثبت شده، در صورت نیاز اطلاعات بیشتری از کارفرما گرفته می‌شود. در صورت تاییدِ امکانسنجیِ انجام آن توسط گروه نور صنعت پارس، شرایط همکاری یا اجرای پروژه از مرحله آغازین تا پایان آن، طی یک یا چند جلسه بین کارفرما و مجری مورد بررسی قرار می‌گیرد. کسب توافق اصولی در مورد همکاری یا اجرای پروژه منجر به عقد قرارداد فی‌مابین طرفین می‌گردد. پس از ابلاغ کارفرما، مراحل اجرای پروژه آغاز می‌شود و مطابق با بندهای قرارداد تا مرحله پایانی پیش می‌رود.

 

متقاضیان محترم می‌توانند جهت ثبت درخواست از فرم زیر استفاده نمایید.