کانکتور

 

Fiber Optic sleeve

2.5mm outer diamenter

 

Fiber Optic Connector

SMA905 Ceramic ferrule 436um

 

Fiber Optic Connector

SMA905 stainless steel 128um

 

Fiber Optic Connector

SMA905 Ceramic ferrule 231um