مجموعه خنک کننده دیود لیزر

خنک کننده، یک دستگاه انتقال دهنده حرارتی است که  گرمای تولیدی در افزاره  اپتوالکترونیک توان بالا مانند لیزرها و دیود های گسیلنده را به هوا انتقال می دهد؛ منجر به کارکرد بهینه و افزایش طول عمر آن می شود. 

 

:ویژگی‌ها

Suitable For Color Laser: 200nm ~ 1100nm 
Laser Shape: Dot 
Material and Color:metal 
Lens: 200-1100nm plastic lens M0.9 * 0.5
Fans:yes 
Dimensions:33mm * 33mm * 55mm

Package:
1x Laser Module Housing 33x33x50mm for TO-18 / LD with Glass Lens 5.6mm &